Відділ освіти

Відділ освіти Червоноградської міської ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПОСАДИ керівників закладів загальної середньої освіти Червоноградської міської ради Львівської області 1. Найменування і місцезнаходження ЗЗСО:

1.1. Червоноградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Червоноградської міської ради Львівської області (вул. Клюсівська, 3, м. Червоноград, Львівська область).

1.2. Червоноградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Червоноградської міської ради Львівської області (вул. Шахтарська, 8 смт. Гірник Львівська область).

1.3. Червоноградський навчально-виховний комплекс № 10 Червоноградської міської ради Львівської області (вул.. Шухевича, 1, м. Червоноград, Львівська область).

1.4. Червоноградський ліцей Червоноградської міської ради Львівської області (вул. Бандери, 17а, м. Червоноград, Львівська область).

1.5. Соснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Червоноградської міської ради Львівської області (вул. Галицька, 3, м. Соснівка Сокальський район Львівська область).

1.6. Межирічанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Червоноградської міської ради Львівської області (с. Межиріччя Сокальський район Львівська область).

1.7. Волсвинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Червоноградської міської ради Львівської області (с. Волсвин Сокальський район Львівська область).

 1. Найменування посади та умови оплати праці:
 • директор
 • посадовий оклад, надбавки, доплати встановлюються трудовим договором відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2012 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».
 1. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівників ЗЗСО:

бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як три роки, має організаторські здібності, фізичний і психічний стан якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 1. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, та строк їх подання:
  особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або уповноважена згідно з довіреністю особа) такі документи:

- заява про участь у конкурсi з наданням згоди на обробку персональних даних вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобiографiя та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копiя паспорта громадянина України;

- копiя документа про вищу освiту (з додатком, що є його невiд’ємною частиною) не нижче освiтнього ступеня магiстра (спецiалiста);

- документ, що пiдтверджує вiльне володiння державною мовою;

- копiя трудової книжки чи iнших документiв, що пiдтверджують стаж педагогічної (науково-педагогiчної) роботи не менше трьох рокiв на день їх подання;

- довiдка про вiдсутнiсть судимостi;

- довiдка про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного огляду;

- мотивацiйний лист, складений у довiльнiй формi.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

 Строк подання документів для участі у конкурсному відборі становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 1. Дата, місце та етапи проведення конкурсу:
  • прийняття документів від осіб, які виявили бажання брати участь у конкурсі, з 22 квітня 2021 року 21 травня 2021 року;
  • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам 26 травня 2021 року;
 • допущення претендентів до участі в конкурсному відборі 26 травня 2021 року;
 • ознайомлення кандидатiв iз закладами освiти, його трудовим колективом та

представниками органiв громадського самоврядування закладу з 7 до 9 червня 2021 року;
•  проведення конкурсного відбору:
- перевiрка знання законодавства у сферi загальної середньої освiти, Закону України «Про  повну загальну середню освiту», Закону України "Про освiту" та інших нормативно-правових актiв у сферi загальної середньої освiти, що відбувається шляхом письмового тестування.

- перевiрки професiйних компетентностей шляхом письмового виконання ситуацiйного завдання;

- публiчної та вiдкритої презентацiї державною мовою перспективного плану розвитку  закладу загальної середньої освiти, а також надання вiдповiдей на запитання членiв  конкурсної комiсiї в межах змiсту конкурсного випробування.

16 червня 2021 року о 10.00 год. в  приміщенні сесійної зали Червоноградської міської ради Львівської області (м. Червоноград, проспект Шевченка, 19) відбудеться конкурсний відбір на посади директорів:

- Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Червоноградської міської ради Львівської області.

- Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Червоноградської міської ради Львівської області.

- Червоноградського навчально-виховного комплексу № 10 Червоноградської міської ради Львівської області;

- Червоноградського ліцею Червоноградської міської ради Львівської області.

18_червня 2021 року о 10.00 год. в  приміщенні сесійної зали Червоноградської міської ради Львівської області (м. Червоноград, проспект Шевченка, 19) відбудеться конкурсний відбір на посади директорів:

- Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Червоноградської міської ради Львівської області.

- Межирічанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Червоноградської міської ради Львівської області.

- Волсвинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Червоноградської міської ради Львівської області.

Подання документів здійснюється за адресою:
 Львівська область, м. Червоноград, проспект Шевченка, 19, III поверх, відділ освіти, кабінет № 309.

 1. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу:

Купровська Галина Михайлівна,

(03249) 3 11 08,

chervosvita@ukr.net

Приєднані файли
Оголошення про конкурс керівників ЗЗСО.doc